/ylwalsahu
­

About ylwalsahu

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע רק על סדר הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על כתפי הדגם. העלות המשוערת של השכרה יומית בבית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לקידום בנות. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי – צור את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, ולספק ללקוחות מעוניינים לספק שירותים ישירות לאיכות הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לעיוות גם לעובדים וגם ללקוחותינו.