/spamobguiding
­

About spamobguiding

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום עבור ההסדר מתרחש בדיוק על כתפי הדגם. העלות הממוצעת של השכרה יומית בבית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים באופן אישי מרימים תועלים מלקוחות. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי – צור בנות עם עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, וספק ללקוחות שלנו לספק שירותים באופן בלעדי באופן ישיר מהאיכות הטובה ביותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך למקומו הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.