/roawhitasan
­

About roawhitasan

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים תוספי מזון מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי בתל אביב – צור את התעסוקה הטובה ביותר לעובדים עם רווחים משמעותיים, ולקוחות עשירים לספק שירותים ישירות ישירות לנכסים הטובים ביותר. שיטה זו היא שנותנת את הכוח לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחות שלנו.עם הגעת ישראל, הארגון יוצר תנאים נוחים לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בסדר הנערה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות רק על הוצאות הילדה. העלות המשוערת של יום הדירה בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.