/prolroseris
­

About prolroseris

מערכת ברורה של קידום בנות. טיפים מגברים העובדים לוקחים לעצמם. מטרת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות קריות – לספק לבנות עבודה הגונה עם הכנסה גדולה, ולקוחות מעוניינים מעניקים לשירותים נכס טוב יותר בלעדית. באופן בלעדי שיטה זו מספקת את ההזדמנות לקבוע שיתוף פעולה בקו ארוך, אשר יהפוך למקום המלחמה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על משאלות העובד בלבד, מכיוון שעלויות הנדל"ן הן רק על חשבון העובד. המחיר המשוער של השכרת היום בבית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.