/ovlatanda
­

About ovlatanda

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נמצאות במאזן הדגם. העלות המשוערת של השכרת הדירה היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. בנות לוקחות מתנות מגברים. משימת העדיפות של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות קריות – הפוך בנות עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס הטוב ביותר. שיטה זו היא שמאפשרת להשיג שיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.