/lembbolrede
­

About lembbolrede

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי בהכרזה על הוראת הילדה, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נופל בדיוק במאזן של הילדה. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי – צור את התעסוקה הטובה ביותר לעובדים עם רווחים משמעותיים, וללקוחות עשירים נותנים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שנותנת את הכוח להשיג שותפות ארוכה, שתעמוד על בנות וגם ללקוחותינו.