/kunsdanavcae
­

About kunsdanavcae

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע רק על הזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק על הוצאות מודל. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת עידוד עובדים שקופה. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערת ליווי בתל אביב – צור עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ותן ללקוחותינו לתת לשירותים רמה טובה יותר. שיטה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכת שנים, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחות שלנו.