/fliradtacomp
­

About fliradtacomp

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק בסדר הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור הדיור נופל רק במאזן העובד. העלות המשוערת של דירות יומיות בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לקידום בנות. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל מחפש דירות דיסקרטיות בקריות? – צור עבודה הגונה עם הכנסה גדולה, ולהציע ללקוחות מעוניינים להציע שירותים באופן בלעדי נכס טוב יותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.