/atcousrothand
­

About atcousrothand

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שתשלום עבור שכר דירה נועד רק עבור יתרת העובדים. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת הייט של הילדה. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. משימת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי במרכז – צור את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, וספק לגברים עשירים שירותים באיכות טובה במיוחד. רק שיטה זו נותנת כוח להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לנוח הן לבנות והן ללקוחותינו.